• heder01
 • heder02
 • heder03
 • heder04

Trumpa informacija norintiems gauti kvalifikacijos atestatus 
LSIS Klaipėdos bendrijoj nuotoliniu būdu vedami
kvalifikacijos tobulinimo seminarai ir parengiamieji kursai.
2023m. spalio mėn. 02-06 d.d.


Temos pavadinimas *

Programos žymuo

M-xxx-xxLSIS

Data, laikas, trukmė

Lektorius

1.    Tvarkomųjų paveldosaugos ir Tvarkomųjų statybos darbų esmė, skirtumai ir panašumai. Naujos statybos darbų technologijos vykdant grunto tankinimo  darbus.

PV, SV, TPV,

PDV (SK)
 M-074-084


2023-10-02
pirma
dienis
11.30 val.
4 val.


M. Raišys,

KTU dėstytojas 
V. Rabačius
 MB „Virmalda“ specialistas


L. Marcinkutė

Kult. paveldo spec.

2.      Medinių ir kompleksinių (kompozicinių) konstrukcijų įrengimo
technologinės naujovės ir pažangi patirtis

PV; PDV;
TPV, SV;
 
M-074, 075, 079, 083, 084 


2023-10-03
antradienis

11.30 val.
4 val.


T.m.dr. D. Mykolaitis

Statybų Lyga

3.        Statybos veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų pokyčiai ir praktinis jų įgyvendinimas.

PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
M-074-084 


2023-10-04
trečiadienis
11.30 val.
4 val.


V. Gustaitienė

4. Elektroninis statybos darbų žurnalas. Brėžinių peržiūra, deklaracijų kaupimas, paslėptų statybos darbų ir darbų kiekių skaitmenizavimas, visų statybos dalyvių bendravimas.


PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
 M-074-084


2023-10-05

ketvirtadienis
11.30val.
4 val.


V. Kanaporius

UAB Cotenders,

 vadovas

5.Pagrindų ir pamatų stiprinimo technologinės naujovės. Konstrukcijų stabilizavimas ir pakėlimas geopolimerinėmis priemonėmis
Naujos statybos darbų technologijos projektuojant ir vykdant požeminių ir antžeminių konstrukcijų hidroizoliavimo darbus, patalpų ir konstrukcijų apsauga nuo spūdinio gruntinio vandens poveikio.

 

 

PV; PDV;
TPV, SV;
M-074, 075, 079, 083, 084 


2023-10-06
penktadienis
11.30 val. 2 val.

 

 

13.30 val.  2 val.

K. Jurėnas

URETEK  projektų vadovas
 


M. Raišys

KTU dėstytojas

* temų pavadinimai preliminarūs, rugsėjo mėnesį gali būti patikslinti ar papildyti.

Parengiamieji kursai

Temos pavadinimas

Programos žymuo
M-xxx-xxLSIS

Data, laikas, trukmė

Lektorius

1. Kvalifikacijos tobulinimo seminarai ir parengiamieji kursai

PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
M-074-084 


2023-10-02/06

(pirmadienis-penktadienis)

11.30 val.
20 val.

 žiūr. lentelę aukščiau
2. Paveldo profesinių ir teisinių žinių seminaras 

PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
M-074-084 


2023-10-19

(ketvirtadienis)
11.30 val.
4 val.


Viktorija  Gustaitienė

3. Statybos teisinių žinių parengiamieji kursai 

Pagal teisinių žinių programas  
www.ssva.lt

2023-11-16
(ketvirtadienis)
11.30 val
.

Viktorija Gustaitienė

 

Užsiregistravus į kursus ir susimokėjus nustatytą mokestį Jums bus atsiųstas prisijungimo adresas
Kursai  nuotoliniu būdu per "Zoom" platformą ir vadovaujantis žemiau pateikiamą priedą "Nuotoliniu būdu vedamų kvalifikacijos tobulinimo taisyklės". 

*Kursuose dalyvauja ir inžinieriai pageidaujantys įsigyti  k/atestatus ir jau turintys juos, bet norintys  patobulinti savo kvalifikaciją. 20val. kaina-280 Eur.

Galima rinktis atskiras temas. Kaina vid.15 Eur/val. LSIS Klaipėdos bendrijos nariams daroma nuolaida.

Primename, kad vadovaujantis Statybos Įstatymu Jums  kvalifikacijos kėlimo  kursų 20 val. reikalinga surinkti per 5 metus.

2023 m. II pusmečio egzaminų komisijų  darbo tvarka

LSIS Klaipėdos bendrija KMTP pastatas V. Berbomo g. 10, I aukštasEgzamino data

Pavadinimas

Vieta

Pastabos

spalio 18 d.
(trečiadienis)

 

.

9 val.

 

PD(k)V egzaminas

PD(VirN)V, SSSDV
egzaminas

Posėdžių salė   ar konferencijų salė

11.30 val.

PD(VirN)V, SSSDV

Komisija

Posėdžių salė

spalio 23 d.
(pirmadienis)

 


13 val.

PD(k)V komisija

Posėdžių salė
spalio 24 d.
(antradienis)

9 val.

Statybos vadovai SV
egzaminas

Konferencijų salė

 posėdžių kab.

11.30val.

  SV Komisija

spalio 25 d.
(trečiadienis)
 11 val.

STPV
egzaminas


Posėdžių salė

Egzaminas, rezultatų paskelbimas, ir protokolų pasirašymas

13.30val.

 STPV komisija

Posėdžių salė

spalio 26 d.
(ketvirtadienis)

 

 11 val.

PV, PDV, SV,STPV, SSDV k/a papildymas dėl teisės   dirbti KP obj.
egzaminas

Konferencijų salė

13.30val.

KP   komisija

Posėdžių salė

lapkričio 23 d.
(
ketvirtadienis)

 11val.

Teisinių žinių  egzaminas

Konferencijų salė

Dokumentų pateikimas atestacijai nuo 

2023m. rugsėjo mėn. 01d.  iki rugsėjo 29d. 

                                                  DOKUMENTAI PATEIKIAMI PAGAL STR 1.02.01:2017, VI SKYR. REIKALAVIMUS;       

Ko reikia statybos inžinieriams, norintiems gauti ypatingų ar neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą pagal STR 1.02.01:2017 reikalavimus (sutrumpinta apžvalga):

 • turėti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą;

 •  profesinę patirtį atitinkamoje veiklos srityje (3–5 metų trukmės, norintiems eiti vadovų pareigas ypatinguose statiniuose, 2 metų trukmės – neypatinguose statiniuose);

 • išlaikyti profesinių  žinių  egzaminus pagal kiekvienai darbo sričiai nustatytas programas. žiūr. www.lsiskl.lt/atestacija/programos PDF (Pvz. E-012-22-LSIS, E-016-17-LSIS, E-013-17-LSIS, E-163-17-LSIS ir t.t.)
 • išlaikyti teisinių žinių egzaminus pagal "...teisinių žinių egzaminų programa...." žiūr. www.ssva.lt

          Atestatas privalomas ir eiti visų statybos veiklos  pagrindinių sričių vadovų pareigas (SPV, SPDV, STPV, SEV, SSV,  SSSDV) ESANČIUOSE KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TERITORIJOJE, JO APSAUGOS ZONOJE, KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖJE (žiūr. SĮ , III sk., 12 str., p.20 ir 21). Atestatų papildymo procedūra  (profesinių žinių pagal E-163-17-LSIS bei teisinių žinių pagal  www.ssva.lt  patikrinimas) aukščiau išvardintai veiklai atliekama LSIS Klaipėdos bendrijoje grafike nurodytu laiku.


Dokumentų priėmimas statybos specialistų atestavimui

ypatingo ir neypatingo statinio  PDV, SV,SSDV, TPV, SSDTPV, PDEV, SEV  pagal STR 1.02.01:2017, p.2 nuorodas ir www.ssva.lt pateiktas formų pavyzdžius.


         LSIS Klaipėdos bendrija yra įgaliota organizuoti kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamuosius mokymus ir atlikti profesinių žinių patikrinimą pagal LR AM 2016 11 11 įsakymu Nr. D1-753 pavirtintas programas  M-075-18-LSIS, M-076-18-LSIS, M-079-18-LSIS, M-080-18-LSIS ( bei E-012-17-LSIS,  E-013-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-018-17-LSIS, E-163-17-LSIS).

 1. Projekto vadovams (SPV)-tik mokymai.
 2. Statinio projekto konstrukcinės dalies vadovams ( SPKDV, SPDEV, SDEV) ir toliau pagal programos M-079-LSIS bei E-016-17-LSIS nuostatas.
 3. Statinio projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies vadovams, SP(V ir N)DV, SPDEV, SDEV ir toliau pagal programos  M-080-12-LSIS bei  E-018-17-LSIS nuostatas.
 4. Statinio statybos ir statinio statybos techninės priežiūros vadovų (SSDV ir SSTPDV) ir toliau pagal M-75-12-LSIS bei  E-012-17-LSIS nuostatas.
 5. Statinio statybos specialiųjų darbų vadovų (SSSDV ir SSSDTPV) , darbo sritis- vandentiekio ir nuotekų šalinimas pagal M-076-LSIS bei E-013-17-LSIS nuostatas.
 6. Visų pagrindinių statybos sričių vadovams pageidaujantiems papildyti atestatus dirbti kultūros paveldo objektų teritorijoje, jų apsaugos zonose, kultūros paveldo vietovėse pagal  programos E-163-17-LSIS nuostatas.

LSIS Klaipėdos bendrijoje (V.Berbomo g.10-211 kab.  KMTP pastatas tel. 8614 40080) norintiems įsigyti  kvalifikacijos atestatus eiti ypatingų ir neypatingų statinių  projekto konstrukcinės dalies vadovų K PDV), statybos vadovų (SSV), statinio statybos techninės priežiūros vadovų (SSTPV),
Kvalifikacijos atestatui gauti,  pateikus reikalingus dokumentus pagal STR 1.02.01:2017, IV skyr., p.12,  13 (www.ssva.lt)  reikalavimus, atliekamas atestavimas  dviem etapais:

 1. I etapas. Profesinių žinių patikrinimas pagal patvirtintą programą  LSIS Klaipėdos klube. Prieš tai pravedami parengiamieji bei kvalifikacijos tobulinimo 20 val.  kursai.
 2. II etapas. Organizuojamas teisinių žinių seminaras (6 val. parengiamieji kursai) ir žinių patikrinimas (www.ssva.lt ).

LSIS Klaipėdos bendrijoje

        atestavimas organizuojamas  2 kart per metus –2 srautai-pavasarį ir rudenį ( tiksli data ir  įkainiai skelbiama www.lsiskl.lt ).

        Turintiems galiojančius kvalifikacijos atestatus jų galiojimo laiko pratęsimas atliekamas SPSC pagal STR 1.02.01:2017 "STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS" p.70 ir kt.  nustatytus reikalavimus (www.ssva.lt). 

Kursai  nuotoliniu būdu per "Zoom" platformą.ir vadovaujantis žemiau pateikiamą priedą "Nuotoliniu būdu vedamų kvalifikacijos tobulinimo taisyklės".  

 

 

 

 

Skaityti 341598 kartai Atnaujinta Penktadienis, 15 rugsėjo 2023 14:13
Daugiau šioje kategorijoje: Atestacija »