• heder01
 • heder02
 • heder03
 • heder04

Trumpa informacija norintiems gauti kvalifikacijos atestatus 

LSIS Klaipėdos bendrijoj nuotoliniu būdu vedami
kvalifikacijos tobulinimo seminarai ir parengiamieji kursai.
2022m. rugsėjo 19-22d.d.  


Temos pavadinimas

Programos žymuo
M-xxx-xx-LSIS

Data, laikas, trukmė

Lektorius

1 . Vandens uostų statiniai. (krantinės, prieplaukos, molai ir kt. inž. statiniai).

naujos statybos technologijos, konstrukcijų priežiūra, defektų tyrimai, remontas.

PV, SV, TPV,
PDV (SK)
 M-074,075,  079


2022-09-19
pirma
dienis
11.30 val.
4 val.


Doc. dr. Raimondas Šadzevičius
VDU Žemės ūkio akademija


2. Vidaus vandentiekio ir gaisrinio gesinimo  System Kan-term sistemos. Nauji projektavimo ir montavimo sprendiniai bei ypatumai.PV, SSDV, SSDTPV,
PDV (VN)
 M-074, 076,080


2022-09-20
antradienis


9 val.
2 val.


Saulius Pyragas, Jurgita Gailiūnaitė- Vaitiekūnienė. 

3. G/b gaminių naudojimas pagal konc. Consolis nomenklatūrą .

Jų laikomosios galios nustatymas jungtys su kitomis statinių dalimis,  galimi k-jų pakeitimai,  gaminių užsakymai.

PV, SV, TPV,
PDV (SK)
 M-074,075,  079


2022-09-20*
antradienis

11.30 val.
2 val


Darius Miliauskas.

AB "Betonika" gamyklos konstruktorius

4. Statinio vandentiekio, nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų projektavimas ir įrengimas.

Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio, stacionarių gaisro gesinimo sistemos.

Lauko vandentiekio, nuotekų šalinimo, gaisrinio vandentiekio tinklų projektavimas ir įrengimas.

Jų technologinės naujovės, ypatumai ir pažangi patirtis.

PV, SSDV, SSDTPV,
PDV (VN)
 M-074, 076, 080


2022-09-22
ketvirtadienis

11.30 val.
4 val.


Doc.dr. Juozas Vaičiūnas

KTU, Statybos ir architektūros fakultetas

 LSIS Klaipėdos bendrijoj nuotoliniu būdu vedami
kvalifikacijos tobulinimo seminarai ir parengiamieji kursai.
2022m. spalio mėn. 10-14 d.d.


Temos pavadinimas *

Programos žymuo
M-xxx-xxLSIS

Data, laikas, trukmė

Lektorius

1.    Tvarkomųjų paveldosaugos ir Tvarkomųjų statybos darbų esmė, skirtumai ir panašumai. Naujos statybos darbų technologijos vykdant grunto tankinimo ir ir konstrukcijų hidroizoliavimo darbus*. PV, SV, TPV,

PDV (SK)
 M-074,075, 078, 079


2022-10-10
pirma
dienis
11.30 val.
4 val.


M. Raišys, KTU dėstytojas 

 MB „Virmalda“ specialistasV. Rabačius
Kult. paveldo spec.


L. Marcinkutė

2.      Naujos statybos darbų technologijos projektuojant ir vykdant požeminių ir antžeminių konstrukcijų hidroizoliavimo darbus, patalpų apsauga nuo spūdinio gruntinio vandens poveikio.

PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
M-074-084 


2022-10-11
antradienis

11.30 val.
4 val.


 

 M. Raišys, KTU dėstytojas 

MB „Virmalda“ specialistas
V. Rabačius

3.        Statybos veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų pokyčiai ir praktinis jų įgyvendinimas.

PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
M-074-084 


2022-10-12
trečiadienis
11.30 val.
4 val.


V. Gustaitienė4. Įlaidinės sienos krantinėms, prieplaukoms: gamyba, projektavimas, įrengimas PV; PDV;
TPV, SV;
 
M-074, 75, 79 


2022-10-13

ketvirtadienis
11.30val.
4 val.Dr. Darius Macijauskas

Geomint. Liuksemburgas

 

 

5. Bendrieji BIM principai ir technologijos, detalumo lygiai.
BIM naudojimo ir skaitmeninės informacijos apdorojimo statybos procese įrankiai.
Statybos informacijos klasifikavimo ir duomenų standartizavimo,
statybos informacijos valdymo ir mainų tarp statybos dalyvių principai.
BIM  taikymas eksploatuojant statinius.
PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
M-074-084 


2022-10-14

penktadienis

11.30 val.
4 val.


VGTU

Doc.dr. Vl. Popov 

 

6. Paveldo profesinių ir teisinių žinių seminaras    

PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
M-074-084 
2022-10-20

11.30 val.
4 val.


V. Gustaitienė

7. Statybos teisinių žinių parengiamieji kursai 

Pagal teisinių žinių programas
www.ssva.lt
2022-11-08
Antradienis

11.30 val.

V. Gustaitienė

 Dokumentų kursams, atestacijai priėmimas planuojamas -  nuo 2022m. rugsėjo 05d. iki spalio 10d. 

  

Egzaminų komisijų  darbo tvarka 

LSIS Klaipėdos bendrija KMTP pastatas V. Berbomo g. 10, I aukštas

 

Posėžio data

Pavadinimas

Vieta

Pastabos

Spalio 19 d.

(trečiadienis)

 

.

9 val.

 

PD(k)V-egzaminas

PD(VirN)V, SSSDV a. -

egzaminas

Posėdžių salė   ar konferencijų salė

11.30val.

PD(VirN)V, SSSDV a.

Komisija

PD(VirN)V, SSSDV a.

Posėdžių salė

spalio 24d.

(pirmadienis)

13 val.

13val.

PD(k)V a. komisija

Posėdžių salė,spalio 25d.

Antradienis

9val.

Statybos vadovai SV
Egzaminas*

Konferencijų salė

 

posėdžių kab.

11.30val.

  SV, Komisija

spalio 26d.
Trečiadienis 

11val.

STPV

egzaminas

Posėdžių kab.**

Egzaminas, rezultatų paskelbimas, ir protokolų pasirašymas

13.30val.

 STPV komisija

Posėdžių kab.

spalio 27d.

Ketvirtadienis

 

 

11val.

PV, PDV, SV,STPV, SSDV k/a papildymas dėl teisės   dirbti KP obj.
EgzaminasKonferencijų salė

13.30val.

KP a. komisija

Posėdžių kab.

Lapkričio 17d.

Ketvirtadienis

 

11val.

Teisinių žinių  egzaminas

Konferencijų salė,

  Užsiregistravus į kursus ir susimokėjus nustatytą mokestį Jums bus atsiųstas prisijungimo adresas
Kursai  nuotoliniu būdu pagal "Zoom" platformą ir vadovaujantis žemiau pateikiamą priedą "Nuotoliniu būdu vedamų kvalifikacijos tobulinimo taisyklės". 

*Kursuose dalyvauja ir inžinieriai pageidaujantys įsigyti  k/atestatus ir jau turintys juos, bet norintys  patobulinti savo kvalifikaciją. 20val. kaina-280 Eur.

Galima rinktis atskiras temas. Kaina vid.15 Eur/val. LSIS Klaipėdos bendrijos nariams daroma nuolaida.

Primename, kad vadovaujantis Statybos Įstatymu Jums  kvalifikacijos kėlimo  kursų 20 val. reikalinga surinkti per 5 metus.

 
 

  


 

                                                  KOKIUS DOKUMENTUS REIKALINGA  PATEIKTI ?       

Ko reikia statybos inžinieriams, norintiems gauti ypatingų ar neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą pagal STR 1.02.01:2017 reikalavimus,

 • turėti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą;

 •  profesinę patirtį atitinkamoje veiklos srityje (3–5 metų trukmės, norintiems eiti vadovų pareigas ypatinguose statiniuose, 2 metų trukmės – neypatinguose statiniuose);

 • išlaikyti profesinių  žinių  egzaminus pagal kiekvienai darbo sričiai nustatytas programas. žiūr. www.lsiskl.lt/atestacija/programos PDF (Pvz. E-012-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-013-17-LSIS, E-163-17-LSIS ir t.t.)
 • išlaikyti teisinių žinių egzaminus pagal "...teisinių žinių egzaminų programa...." žiūr. www.spsc.lt

          Atestatas privalomas ir eiti visų statybos veiklos  pagrindinių sričių vadovų pareigas (SPV, SPDV, STPV, SEV, SSV,  SSSDV) ESANČIUOSE KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TERITORIJOJE, JO APSAUGOS ZONOJE, KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖJE (žiūr. SĮ , III sk., 12 str., p.20 ir 21). Atestatų papildymo procedūra  (profesinių žinių pagal E-163-17-LSIS bei teisinių žinių pagal  www.spsc.lt  patikrinimas) aukščiau išvardintai veiklai atliekama LSIS Klaipėdos bendrijoje grafike nurodytu laiku.


Dokumentų priėmimas statybos specialistų atestavimui

ypatingo ir neypatingo statinio  PDV, SV,SSDV, TPV, SSDTPV, PDEV, SEV  pagal STR 1.02.01:2017, p.2 nuorodas ir www.spsc.lt pateiktas formų pavyzdžius.


         LSIS Klaipėdos bendrija yra įgaliota organizuoti kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamuosius mokymus ir atlikti profesinių žinių patikrinimą pagal LR AM 2016 11 11 įsakymu Nr. D1-753 pavirtintas programas  M-075-18-LSIS, M-076-18-LSIS, M-079-18-LSIS, M-080-18-LSIS ( bei E-012-17-LSIS,  E-013-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-018-17-LSIS, E-163-17-LSIS).

 1. Projekto vadovams (SPV)-tik mokymai.
 2. Statinio projekto konstrukcinės dalies vadovams ( SPKDV, SPDEV, SDEV) ir toliau pagal programos M-079-LSIS bei E-016-17-LSIS nuostatas.
 3. Statinio projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies vadovams, SP(V ir N)DV, SPDEV, SDEV ir toliau pagal programos  M-080-12-LSIS bei  E-018-17-LSIS nuostatas.
 4. Statinio statybos ir statinio statybos techninės priežiūros vadovų (SSDV ir SSTPDV) ir toliau pagal M-75-12-LSIS bei  E-012-17-LSIS nuostatas.
 5. Statinio statybos specialiųjų darbų vadovų (SSSDV ir SSSDTPV) , darbo sritis- vandentiekio ir nuotekų šalinimas pagal M-076-LSIS bei E-013-17-LSIS nuostatas.
 6. Visų pagrindinių statybos sričių vadovams pageidaujantiems papildyti atestatus dirbti kultūros paveldo objektų teritorijoje, jų apsaugos zonose, kultūros paveldo vietovėse.

LSIS Klaipėdos bendrijoje (V.Berbomo g.10-211 kab.  KMTP pastatas tel. 8614 40080) norintiems įsigyti  kvalifikacijos atestatus eiti ypatingų ir neypatingų statinių projekto vadovų (SPV), statybos vadovų (SSV) ,statinio statybos techninės priežiūros vadovų (SSTPV), projekto konstrukcinės dalies vadovų K PDV), konstrukcinės projekto dalies vykdymo priežiūros  vadovo (K PDVPV) pareigas.
Kvalifikacijos atestatui gauti,  pateikus reikalingus dokumentus pagal STR 1.02.01:2017, IV skyr., p.12,  13 (www.spsc.lt)  reikalavimus, atliekamas atestavimas  dviem etapais:

 1. I etapas. Profesinių žinių patikrinimas pagal patvirtintą programą  LSIS Klaipėdos klube. Prieš tai pravedami parengiamieji bei kvalifikacijos tobulinimo 20 val.  kursai.
 2. II etapas. Organizuojamas teisinių žinių seminaras (6 val. parengiamieji kursai) ir žinių patikrinimas (www.spsc.lt ).

LSIS Klaipėdos bendrijoje

        atestavimas organizuojamas  2 kart per metus –2 srautai-pavasarį ir rudenį ( tiksli data ir  įkainiai skelbiama www.lsiskl.lt ).

        Turintiems galiojančius kvalifikacijos atestatus jų galiojimo laiko pratęsimas atliekamas SPSC pagal STR 1.02.01:2017 "STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS" p.70 ir kt.  nustatytus reikalavimus (www.spsc.lt). 

Kursai  nuotoliniu būdu pagal "Zoom" platformą.ir vadovaujantis žemiau pateikiamą priedą "Nuotoliniu būdu vedamų kvalifikacijos tobulinimo taisyklės".  

 

 

 

    


 

 

 

 

.

 

 

8626 57955

 

 

Skaityti 335751 kartai Atnaujinta Trečiadienis, 05 spalio 2022 05:13
Daugiau šioje kategorijoje: Seminarai 2022m. II pusmetį »