• heder01
  • heder02
  • heder03
  • heder04

Seminarai 2022m. II pusmetį

 LSIS Klaipėdos bendrijoj nuotoliniu būdu vedami
kvalifikacijos tobulinimo seminarai ir parengiamieji kursai.
2022m. rugsėjo 19-22d.d.  


Temos pavadinimas

Programos žymuo
M-xxx-xx-LSIS

Data, laikas, trukmė

Lektorius

1 . Vandens uostų statiniai. (krantinės, prieplaukos, molai ir kt. inž. statiniai).

naujos statybos technologijos, konstrukcijų priežiūra, defektų tyrimai, remontas.

PV, SV, TPV,
PDV (SK)
 M-074,075, 078, 079


2022-09-19
pirma
dienis
11.30 val.
4 val.


Doc. dr. Raimondas Šadzevičius
VDU Žemės ūkio akademija


2. Vidaus vandentiekio tinklų ir priešgaisrinio

Vandentiekio inžinerinių tinklų medžiagos ir nauji jų įrengimo bei montavimo sprendiniai *

PV, SSDV, SSDTPV,
PDV (VN)
 M-074, 076,080


2022-09-20
antradienis


9 val.
2 val.


 

3. G/b gaminių naudojimas pagal konc. Consolis nomenklatūrą . Jų laikomosios galios nustatymas jungtys su kitomis statinių dalimis,  galimi k-jų pakeitimai,  gaminių užsakymai.

PV, SV, TPV,
PDV (SK)
 M-074,075,  079


2022-09-20
antradienis

11.30 val.
2 val


Darius Miliauskas.

AB "Betonika" gamyklos konstruktorius

4. Statinio vandentiekio, nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų projektavimas ir įrengimas.

Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio, stacionarių gaisro gesinimo sistemos.

Lauko vandentiekio, nuotekų šalinimo, gaisrinio vandentiekio tinklų projektavimas ir įrengimas.

Jų technologinės naujovės, ypatumai ir pažangi patirtis.

PV, SSDV, SSDTPV,
PDV (VN)
 M-074, 076, 080


2022-09-22
ketvirtadienis

11.30 val.
4 val.


Doc.dr. Juozas Vaičiūnas

KTU, Statybos ir architektūros fakultetas

 

 LSIS Klaipėdos bendrijoj nuotoliniu būdu vedami
kvalifikacijos tobulinimo seminarai ir parengiamieji kursai.
2022m. spalio mėn. 10-14 d.d.


Temos pavadinimas *

Programos žymuo
M-xxx-xxLSIS

Data, laikas, trukmė

Lektorius

1.    Tvarkomųjų paveldosaugos ir Tvarkomųjų statybos darbų esmė, skirtumai ir panašumai. Naujos statybos darbų technologijos vykdant grunto tankinimo ir ir konstrukcijų hidroizoliavimo darbus*.

PV, SV, TPV,

PDV (SK)
 M-074,075, 078, 079


2022-10-10
pirma
dienis
11.30 val.
4 val.


M. Raišys, KTU dėstytojas 

 MB „Virmalda“ specialistasV. Rabačius
Kult. paveldo spec.


L. Marcinkutė

2.      Naujos statybos darbų technologijos projektuojant ir vykdant požeminių ir antžeminių konstrukcijų hidroizoliavimo darbus, patalpų apsauga nuo spūdinio gruntinio vandens poveikio.

PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
M-074-084 


2022-10-11
antradienis

11.30 val.
4 val.


 

 M. Raišys, KTU dėstytojas 

MB „Virmalda“ specialistas
V. Rabačius

3.        Statybos veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų pokyčiai ir praktinis jų įgyvendinimas.

PV; PDV;
TPV, SV;
 M-074, 75,79 


2022-10-12
trečiadienis
11.30 val.
4 val.


V. Gustaitienė4. Įlaidinės sienos krantinėms, prieplaukoms: gamyba, projektavimas, įrengimasPV; PDV;
TPV, SV;

 M-074, 75, 79 


2022-10-13

ketvirtadienis
11.30val.
4 val.


 
dr. D. Macijauskas
Geomint,  Liuksemburgas
 
5. Bendrieji BIM principai ir technologijos, detalumo lygiai.
BIM naudojimo ir skaitmeninės informacijos apdorojimo statybos procese įrankiai.
Statybos informacijos klasifikavimo ir duomenų standartizavimo,
statybos informacijos valdymo ir mainų tarp statybos dalyvių principai.
BIM  taikymas eksploatuojant statinius
PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
M-074-084 


2022-10-14

penktadienis

11.30 val.
4 val.


Doc.dr. Vl. Popov6. Paveldo teisinių žinių seminaras   

PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
M-074-084 


2022-10-20

11.30 val.
4 val.


V. Gustaitienė

7. Statybos teisinių žinių parengiamieji kursai 

Pagal teisinių žinių programas ( 

www.ssva.lt2022-11-08
Antradienis

11.30 val.

V. Gustaitienė 
 

 

Sekite slelbimus mūsų psl. www.lsiskl.lt

 

 Užsiregistravus į kursus ir susimokėjus nustatytą mokestį Jums bus atsiųstas prisijungimo adresas
Kursai  nuotoliniu būdu pagal "Zoom" platformą ir vadovaujantis žemiau pateikiamą priedą "Nuotoliniu būdu vedamų kvalifikacijos tobulinimo taisyklės". 

*Kursuose dalyvauja ir inžinieriai pageidaujantys įsigyti  k/atestatus ir jau turintys juos, bet norintys  patobulinti savo kvalifikaciją. 20val. kaina-280 Eur.

Galima rinktis atskiras temas. Kaina vid.15 Eur/val. LSIS Klaipėdos bendrijos nariams daroma nuolaida.

Primename, kad vadovaujantis Statybos Įstatymu Jums  kvalifikacijos kėlimo  kursų 20 val. reikalinga surinkti per 5 metus.

  
 


 

Skaityti 480 kartai Atnaujinta Trečiadienis, 05 spalio 2022 05:12