• heder01
  • heder02
  • heder03
  • heder04

Seminarai 2024m. I pusmetį

Nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo seminarai ir parengiamieji kursai.
2024m. kovo mėn. 12,13,15d.


(PDV (VirN)- ir SSDTPV, SSTPV, SSDV)

Darbo sritis: vandentiekis ir nuotekos

Temos pavadinimas

Programos žymuo
M-xxx-xxLSIS

Data, laikas, trukmė

Lektorius

Gaisrinės saugos nauji teisės aktų reikalavimai, aktualijos ir praktinės įžvalgos dėl jų įgyvendinimo (vidaus ir išorės gaisrų gesinimas, pagrindinės gaisrų gesinimo sistemos ir jų veikimo principai, gaisriniai hidrantai ir rezervuarai, įmonių aliejaus produktų sandėlių projektavimo ypatumai)

M-080-19-LSIS
M-076-18-LSIS
PDV (VirN)
SSDTPV
SSTPV
Kovo 12d.
Antradienis


Nuo 11.30-13 val.
2val.
doc.dr. K.Lukošius

 

Paviršinio vandens surinkimo sistemos. Paviršinio vandens valymas ir valymo sistemos.

Paviršinio vandens akumuliavimas (kaupimas) ir infiltravimas į gruntą .

M-080-19-LSIS
M-076-18-LSIS
PDV (VirN)
SSDV
SSDTPV
SSTPV
Kovo 13d.
Trečiadienis


Nuo 11.30
4val.
UAB “Nordic ACO”

R. BagdonasGeriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teisinio reguliavimo pokyčiai ir praktinės įžvalgos dėl jų įgyvendinimo (lietaus vandens panaudojimas, mažinant geriamo vandens suvartojimą ir t.t.).

Betranšėjinės inž. tinklų klojimo technologijos

 

M-080-19-LSIS
M-076-18-LSIS
PDV (VirN)
SSDV
SSDTPV
SSTPV
Kovo 15d

Penktadienis
nuo 11.30val.

4 val.
KTU statybos ir architektūros fakultetas doc.dr. J. Vaičiūnas
 

 

 Nuotoliniaikvalifikacijos tobulinimo seminarai ir

parengiamieji kursai.
2024m. kovo mėn. 14d. (PV, PDV (k)-konstruktoriams ir TPV, SV)

Temos pavadinimas

Programos žymuo
M-xxx-xxLSIS

Laikas, trukmė

Dėstytojas

Jūrų ir upių uostų krantinių iš plieninių įlaidų sprendiniai.

Krantinės su ar be inkaravimo sistemų, jų projektavimo, įrengimo, logistikos ypatumai bei įgyvendintų projektų pavyzdžiai.

 

PV; PDV;

TPV, SV;M-074, 075,083 079,084

Kovo 14d.
Ketvirtadienis


Nuo 11.30

 

4val.Liuksemburgas

Doc.dr. D.Macijauskas

Geomint.lu


  

LSIS Klaipėdos bendrijoj nuotoliniu būdu vedami
kvalifikacijos tobulinimo seminarai ir parengiamieji kursai.
2024m. kovo mėn. 14, 18-22d.d.


(PDV(k)-konstruktoriams ir SV bei STP)

 

Temos pavadinimas

Programos žymuo
M-xxx-xx-LSIS

Data, laikas, trukmė

Lektorius

1.                                       

Jūrų ir upių uostų krantinių iš plieninių įlaidų sprendiniai.

Krantinės su ar be inkaravimo sistemų, jų projektavimo, įrengimo, logistikos ypatumai bei įgyvendintų projektų pavyzdžiai.

 PV, PDV(k),

SV, STP

 

M-074-18-LSIS, M- 075

M-079, M-083, M-084

2024-03-14

ketvirtadienis

4 val.

Nuo 11.30-15val.

Dr. D. Macijauskas

Geomint,

Liuksemburgas

www.geomint.lu

 

2.                                       

Statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijų taikymas statinio projektavimo konstrukcinės dalies ir projekto vykdymo priežiūros veikloje.

Informacinių priemonių (įrankių, įrangos, programų) taikymas automatizuotam statinio konstrukcijų projektavimui.

PDV(k),

STP

M-079-22-LSIS

 

2024-03-18

Pirmadienis

11.30val.

4 val.

Doc.dr. Vl. Popov

3.                                       

Gaisrinės saugos nauji teisės aktų reikalavimai ir aktualijos statybinėms konstrukcijoms

PDV(k),

SV, STP

 

M-079-22-LSIS, M-075-18-LSIS

2024-03-19

Antradienis

Nuo 11.30-13 val. 2a.val.

doc.dr. K.Lukošius

 

4.                                       

„Polinių pamatų ir atraminių statinių įrengimo urbanizuotose teritorijose ir Pajūrio zonoje patirtys.

Pagrindų stiprinimo būdai. Polinių pamatų skaičiavimas ir konstravimas“.

PDV(k),

SV, STP

M-079-22-LSIS

M-075-18-LSIS

2024-03-20

Trečiadienis

4 val.

Nuo 11.30 val.

L. Furmonavičius

5.                                       

Naujausios metalinių konstrukcijų jungčių projektavimo ir skaičiavimo taisyklės“

PDV(k),

SV, STP

M-079-22-LSIS

M-075-18-LSIS

2024-03-21

Ketvirtadienis

 

Nuo 11.30-15val.

Intelligent BIM solutions

852032333

Robertas   Zavalis

6.                                       

Daugiasluoksnės naujausios kompozicinės plokštės pastatų išorinėms sienoms,, atitvaroms, denginiui ir jų atitiktis esminiams statinio reikalavimams. Projektinės dokumentacijos apimtis techninio projekto (pasiūlymų) ar darbo projekto stadijoje . Techniniai reikalavimai, inžineriniai skaičiavimai, užduotis gamykliniams (darbo) brėžiniams. BIM modelio naudojimas. Plokščių pagrindiniai naujausi ankeravimo, jungčių ir izoliavimo sprendiniai. Ilginių sprendiniai ir perdengimai.***

PDV(k),

SV, STP

 

M-079-22-LSIS

 

M-075-18-LSIS

2024-03-22
penktadienis
.
4 val.


Nuo 11.30-15val.

 

H. Bačius

Haroldas.bacius@ruukki.com

8615 95925

***   Tikslinama, bus paskelbta po vasario mėn. 15d. 

 LSIS Klaipėdos bendrijoj nuotoliniu būdu vedami
kvalifikacijos tobulinimo seminarai ir parengiamieji kursai.
2024m. balandžio mėn. 22-26 d.d.


Temos pavadinimas *

Programos žymuo

M-xxx-xxLSIS

Data, laikas, trukmė

Lektorius

1.     Bendrieji statinio informacinio modeliavimo (BIM)principai ir technologijos. Statybos informacijos klasifikavimo ir duomenų standartizavimo principai. BIM modelio detalumo lygiai. BIM modelių naudojimo ir skaitmeninės informacijos apdorojimo statybos procese įrankiai. Skaitmeninės statybos informacijos valdymo ir mainų tarp statybos dalyvių principai. BIM technologijų ir įrankių taikymas statybos planavimo procese, statybos stebėsenos ir kontrolės procese, eksploatuojant statinius.

PV, SV, TPV,

PDV (SK)
 M-074-084


2024-04-22
pirma
dienis
11.30 val.
4 val.


Doc.dr. VL. Popov

  1. Gaisrinės saugos užtikrinimas statybvietėje, reikalavimai vykdant ugnies darbus.
PV; PDV;
TPV, SV;
M-074-084 


2024-04-23
antradienis
11.30-13 val.
2 val.


doc.dr. K.Lukošius 

 

  1. Pagrindų ir pamatų stiprinimo technologinės naujovės. Konstrukcijų stabilizavimas ir pakėlimas geopolimerinėmis priemonėmis
PV; PDV;
TPV, SV;
 M-074, 075,079, 083, 084 


2024-04-23
antradienis
Nuo 13 val.
2 val.


K. Jurėnas

URETEK projektų vadovas

  1. Statybos veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų pokyčiai ir praktinis jų įgyvendinimas.
PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
M-074-084 


2024-04-24
trečiadienis
11.30 val.
4 val.


V. Gustaitienė

 

 

 

 

  1. Elektroninis statybos darbų žurnalas. Brėžinių peržiūra, deklaracijų kaupimas, paslėptų statybos darbų ir darbų kiekių skaitmenizavimas, visų statybos dalyvių bendravimas.
 

PV;PDV;SV;
TPV, SSDV; SSDTPV
 M-074,084


2024-04-25

ketvirtadienis
11.30val.
4 val.


V. Kanaporis

Cotenders UAB

5. Statinių hidroizoliavimo principai, skirtingų savybių produktų tarpusavio palyginimai ir naudojimo atvejai. ( M.Raišys ). Nuo 11:30 val.

6. Tvarkomųjų statybos darbų ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų sąveika, jų tikslai ir prioritetai.

Normatyvinių statybos techninių dokumentų ir privalomųjų tvarkybos norminių dokumentų taikymas. ( M.Raišys, L. Tarbūnienė, V. Rabačius ).

Nuo 12:30val.

7. Naujos statybos darbų technologijos vykdant grunto tankinimo darbus. ( V. Rabačius ) . Nuo 13:30 val.

.

PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
M-074-084 


2024 04 26

Penktadienis

Nuo 11.30 val.

4 val.

AB Helm direktorius

M. Raišys,

MB „Virmalda“ specialistas

V. Rabačius

Kult. paveldo spec.

L. Tarbūnienė

 

Dokumentų pateikimas atestacijai nuo  vasario mėn. 15d.  iki balandžio 22d.  laikotarpį.Sekite slelbimus mūsų psl. www.lsiskl.lt

 Paraiškos atestacijai priimamos pagal  STR 1.02.01:2017, VI skyr. reikalavimus

ir kvalifikacijos tobulinimo kursams priimamos nuo 2023 09 01 iki 2023 09 29  nuotoliniu būdu.

 Užsiregistravus į kursus ir susimokėjus nustatytą mokestį Jums bus atsiųstas prisijungimo adresas
Kursai  nuotoliniu būdu pagal "Zoom" platformą ir vadovaujantis žemiau pateikiamą priedą "Nuotoliniu būdu vedamų kvalifikacijos tobulinimo taisyklės". 

*Kursuose dalyvauja ir inžinieriai pageidaujantys įsigyti  k/atestatus ir jau turintys juos, bet norintys  patobulinti savo kvalifikaciją. 20val. kaina-280 Eur.

Galima rinktis atskiras temas. Kaina vid.15 Eur/val. LSIS Klaipėdos bendrijos nariams daroma nuolaida.

Primename, kad vadovaujantis Statybos Įstatymu Jums  kvalifikacijos kėlimo  kursų 20 val. reikalinga surinkti per 5 metus.

  
 


 

Skaityti 1725 kartai Atnaujinta Penktadienis, 01 kovo 2024 06:54