• heder01
  • heder02
  • heder03
  • heder04

Profesinių žinių vertinimo programos E-xxx-xx-LSIS

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SPECIALISTŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS

LSIS Kaipėdos klube

Programos žymuo

Profesinių žinių vertinimo egzaminų programos skirtos: Darbo sritis
 

E-011-17-LSIS

ypatingojo statinio projekto vadovo (YSPV), ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (YSSTPV), statinio projekto ekspertizės vadovo (SPEV), statinio ekspertizės vadovo (SEV), neypatingojo statinio projekto vadovo (NSPV), neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (NSSTPV)  

 

 

 

E-012-23-LSIS

ypatingojo statinio statybos vadovo (YSSV), ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (YSSTPV), neypatingojo statinio statybos vadovo (NSSV), neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (NSSTPV); Bendrieji statybos darbai

 

E-013-17-LSIS

ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo (YSSSDV), ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (YSSSDTPV),
neypatingojo statiniospecialiųjų statybos darbų vadovo ( NSSSDV); neypatingojo statiniospecialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (NSSSDTPV);

 

Mechanikos darbai*
*vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas,  lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas;
E-016-17-LSIS

ypatingojo statinio projekto dalies (konstrukcijų) vadovo (YSPkDV);
ypatingojo statinio projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovo (YSPDkVPV);
statinio projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovo (toliau – SPDkEV); 
statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovo ( SDkEV);
neypatingojo statinio projekto dalies (konstrukcijų) vadovo (NSPDkV); neypatingojo statinio projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovo (NSPDkVPV);
Projekto konstrukcinės dalies

E-018-17-LSIS

ypatingojo statinio projekto dalies vadovo (YSPDV; ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (YSPDVPV); 
statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (SPDEV); statinio dalies ekspertizės vadovo (SDEV),
neypatingojo statinio projekto dalies vadovo (NSPDV); neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (NSPDVPV);
Projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies, projekto dalies ekspertizės, statinio dalies ekspertizė

E-163-17-LSIS

kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, tvarkomųjų statybos darbų projektavimui, projekto vykdymo priežiūrai, tvarkomiesiems statybos darbams, tokio statinio statybos techninei priežiūrai ir (ar) tokio statinio ekspertizei,

Statybos   techninės veiklos visų pagrindinių sričių vadovams

Skaityti 47731 kartai Atnaujinta Trečiadienis, 03 sausio 2024 13:13
Daugiau šioje kategorijoje: Dokumentai ATESTAVIMUI »