• heder01
  • heder02
  • heder03
  • heder04
  LSIS Klaipėdos bendrijoj nuotoliniu būdu vedami kvalifikacijos tobulinimo seminarai ir parengiamieji kursai.    Vandentiekis ir nuotekos. 2024m. kovo mėn. 12,13,15d. (PDV (VirN)- ir SSDTPV, SSTPV, SSDV), žiūr. skiltyje „Seminarai“. Konstruktoriams PkDV. 2024m. kovo mėn. 14, 18-22 d.d. Bus skelbiamos temos…
 KAS REIKALINGA ATLIKTI NORINT GAUTI AR PAPILDYTI KVALIFIKACIJOS ATESTATĄ?
LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SPECIALISTŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS LSIS Kaipėdos klube Programos žymuo Profesinių žinių vertinimo egzaminų programos skirtos: Darbo sritis  E-011-17-LSIS ypatingojo statinio projekto vadovo (YSPV), ypatingojo statinio…
  LSIS Klaipėdos klube (V.Berbomo 10-211kab.) atliekamas dokumentų priėmimas statybos specialistų atestavimui.ypatingo statinio  PDV, PDEV, SEV (konstrukcinė bei VirN dalys),SSV,SSDV(statinio VirN inžinerinių sistemų įrengimas, VirN tinklų tiesimas, betranšėjis IT tiesimas) , SSDTPV (VirN),ir neypatingo statinio PDV (konstrukcinė ir VirN dalis) ,…
Apmokėjimo kaina už mokymus ir profesinių žinių patikrinimą Statinio statybos vadovams (SSV),specialiųjų statybos darbų vadovams (SSSDV)-110 Eur. Statinio statybos techninės priežiūros vadovams (STPV), statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas (SSSDTPV)-  110 Eur. Projekto dalies vadovams (PDV, konstr. d.) - 130…
Visi reikalingi dokumentai kvalifikacijos atestatui gauti pateikiami pagal STR 1.02.01:2017 "Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo " reikalavimus. Žiūrėti šio puslapio skyrelį-"Reglamentai/Tik galiojančių reglamentų sąrašas"      
Puslapis 1 iš 2