• heder01
  • heder02
  • heder03
  • heder04

Istorija

LSIS KL 2022 LSIS KL 2022

 

LIETUVOS  STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGA

KLAIPĖDOS BENDRIJA  2022

            Lietuvos statybos inžinierių sąjungos 1989m. rugsėjo 29 d. steigiamasis suvažiavimas apsvarstęs pranešimą ir delegatų pasisakymus dėl Statybos industrijos mokslinės techninės draugijos (MTD) veiklos ir Statybos inžinierių sąjungos kūrimo bei priimdamas domėn MTD penktojo plenumo ir prezidiumo nutarimus, o taip ir iniciatyvinės grupės atliktą darbą, pažymėjo, kad tolimesnė  MTD veikla neatitinka laikmečio reikalavimų.
Siekiant skatinti statyboje dirbančių specialistų inžinierių suinteresuotumą burtis į kūrybinę profesinę sąjungą savo sugebėjimams vykdyti, profesiniam meistriškumui tobulinti ir socialiniams klausimams spręsti nutarė nutraukti  (MTD) veiklą ir įkurti Lietuvos statybos inžinierių sąjungą  (LSIS)– savarankišką, savanorišką, nepriklausomą nuo žinybų, kūrybinę visuomeninę organizaciją, apjungiančią statyboje dirbančius specialistus. Statybos pagrindinis uždavinys atkurti inžinieriaus prestižą, autoritetą ir pripažinimą visuomenėje.

LSIS I suvažiavimas 1991 m. lapkričio 28 d.patvirtino Sąjungos Įstatus ir numatė pagrindines veiklos gaires. Įvyko penki LSIS suvažiavimai. Praėjęs dešimties metų laikotarpis pateisino sąjungos pasirinktą kelią ir siekius. Per šį laikotarpį prie sąjungos vairo pabuvojo Algirdas Vapšys, Rimgaudas Abraitis, Gediminas Marčiukaitis, o po IV –ojo ir V-ojo suvažiavimų jis patikėtas Algirdui Vapšiui. Dešimt darbo metų - tai pakankamai brandus laiko tarpsnis. Per šį laikotarpį sąjunga įnešė savo indėlį kuriant naujus standartus ir taisykles, rengiant statybos įstatymą, teikiant konsultacijas, organizuojant švietėjišką veiklą. Kūrybinės grupės atliko mokslinius, inžinerinius užsakymus. Sąjunga buvo iniciatorė ruošiantis specialistų atestavimui. Paruoštą atestavimo normatyvinė dokumentacija ir vykdomas atestavimas. Taip pat paruoštos firmų statybos taisyklių sudėties rekomendacijos. Tikrina ir organizuoja statybos taisyklių registravimą.

           1997m. vasario 6d. grupė statybos inžinierių S.Būtėnas, G.Baradulinas, P.Slušnys, A.Tekorius, T.P. Tubis, R.Jakubonis, A.Jurčius, V.Žavrid, F. Midveris po geros kavos puodelio nusprendė, kad ir klaipėdiečiams reikia turėti savo klubą, kur būtų galima tobulinti savo kvalifikaciją, susitikti, pasikalbėti.

            Susirinkę "Klaipėdos komprojektas" aktų salėję, pirmininkaujant  V. Žavrid ir sekretoriaujant R.Jakuboniui buvo išrinkta valdyba- pirmininkas T.P.Tubis, nariai P.Slušnys, A.Tekorius, revizorius R.Jakubonis bei graži buhalterė D.Sadauskienė. Taip buvo įsteigtas Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Klaipėdos klubas. Žinoma, po to buvo kava ir kiti mums įprasti dalykai. 

             Jau vasario 7d. buvo nusiustas pareiškimas į Vilnių dėl priėmimo į  Lietuvos statybos inžinierių sąjungą. 

            Ir pagaliau 1997 10 21  Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr.1177 Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Klaipėdos klubas kaip visuomeninė organizacija buvo  įregistruotas .

             Dabar dar sutrumpintai dažnai pasivadiname LSIS Klaipėdos klubas, nuo 2019m.-LSIS  Klaipėdos bendrija.

             Susikūrėme internetinį puslapį www.lsiskl.lt.

        Dalykiniam bendravimui turime  nuo 2013m.- administratorę- Vaidą Kaminskienę.

          Šiuo metu bendrijos  tarybą sudaro T.P.Tubis  p-kas, nariai- J. Drizgaitė, A. Tekorius.

tubis
T.P. Tubis
IMG 2160
J. Drizgaitė
arturas T
A. Tekorius
Vaida K
V. Kaminskienė

 Į LSIS Kongresą patvirtinti sekantys Klaipėdos bendrijos nariai: 

J. Drizgaitė, L. Statnickas, A. Tekorius, J. Tilvikas,  T.P. Tubis, L. Vilimienė, V. Žavrid.

 

https://drive.google.com/file/d/1DOk5b_AiIyh7vIoatlZ-PcoZqTvaxGee/view?usp=share_link

 

 

 

 

 

klubo nariai kelionėje       

             Klubo nariai kelionėje......                                               

 

 

 

 

P1010356

 

 

 

 

2020-07-15 d. LSIS Klaipėdos bendrijos nariui-inžinieriui Juozapui Tilvikui įteiktas Lietuvos statybos inžinierių sąjungos GARBĖS ŽENKLAS. 

 
Nuoširdžiai sveikiname g. Juozapą su apdovanojimu


foto1  

Juozapui Tilvikui įteiktas Lietuvos statybos inžinierių sąjungos

GARBĖS ŽENKLAS

 

                                      foto2

Apdovanojimą įteikė LSIS prezidentas Saulius Bekampis

foto3 

 

 

lsis kl 2022

LSIS Klaipėdos bendrija  2022

Apdovanojimų komisija AK

 Apdovanojimų komisija su p-ku Vitalij Ž. (p-mas iš kairės), V. Vaičekauskienė,
                                                   L. Statnickas, E. Sabeckis, J. Drizgaitė  2022

G. raštas Arturui T

A. Tekorius apdovanotas LSIS Garbės raštu

G. raštas Artūrui S

LSIS Garbės raštas A. Sabeckiui

 

G. raštas Arvidui J

LSIS Garbės raštas A. Juozaičiui

 AK su Vyteniu

 Geriausias  Klaipėdos bendrijos inžinierius 2022  V. Isakas

AK su Natali

 Geriausia Klaipėdos bendrijos inžinierė 2022  N. Bantejeva

AK su Mindaugu P

 Geriausias Klaipėdos bendrijos inžinierius 2022 M. Petkevičius

 

AK su Martynu U

 Geriausias Klaipėdos bendrijos inžinierius 2022 M. Urbikas

AK su Artūru S

 Geriausias Klaipėdos bendrijos inžinierius 2022 A. Sabeckis

Skaityti 1094 kartai Atnaujinta Pirmadienis, 26 gruodžio 2022 14:08