• heder01
  • heder02
  • heder03
  • heder04

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

 

Sąjungos rėmėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, remiantys sąjungą ir su ja bendradarbiaujantys. LSIS savo veikloje vadovaujasi sąjungos aukščiausiųjų institucijų rekomendacijomis ir LSIS Klaipėdos bendrijos įstatai 2019 (žiūr. priedą).

Siekiant pagerinti LSIS veiklą ir atlikti reikalingus valdymo struktūrinius pokyčius 2020m. gruodžio mėn. nutarta tam tikslui atlikti LSIS įstatų pakeitimą. Sudaryta darbo grupė, kuri kartu su bendrijų atstovais ir teisininkais per 2021 01 12-2021 04 01 laikotarpį pateikė įstatų pakeitimo projektą. Šiam įstatų projektui 2021 04 01 (1 variantas)  prezidiumo posėdyje buvo pritarta (žiūrėti priede pilną ir santraukinį 1 variantą).

Pateiktas ir alternatyvus 2 variantas, pagal kurį šiuo metu galiojančių Įstatų p. 3.2 keičiamas "LSIS nariai yra fiziniai asmenys....", kitaip tariant nebelieka juridinių vienetų. Šiam variantui nepritaria LSIS įstatų rengimo darbo grupė (tuo pačiu ir bendrijos).

Patvirtinus naujus įstatus visuotiname LSIS narių  susirinkime bus reikiamai atkoreguoti ir bendrijų Įstatai ir patvirtinti visuotinuose bendrijų narių susirinkimuose (jei dar prireiks).

LSIS Klaipėdos bendrijos taryba rekomenduoja visiems nariams pritarti LSIS darbo grupės parengtam LSIS įstatų projektui (1 variantas).

LSIS Klaipėdos bendrijos taryba 

Skaityti 42185 kartai Atnaujinta Sekmadienis, 11 balandžio 2021 08:17